08:00 - 21:00

Δευτέρα έως Σάββατο

6937455986

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

Facebook

Instagram

Ανάλυση κόστους

Σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον η επιχείρηση οφείλει να παρακολουθεί αδιαλείπτως τις επικρατούσες τιμές της αγοράς, το κόστος αγοράς των πρώτων υλών ή των εμπορευμάτων της και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η λειτουργία της Ανάλυσης Κόστους προσφέρει στην επιχείρηση μια σαφή εικόνα του προσδιορισμού των κερδών προ φόρων.

Μια σειρά αναλύσεων, όπως:

  • ο διαχωρισμός του μεταβλητού και του σταθερού κόστους από το συνολικό κόστος,
  • η εφαρμογή (μετά τον διαχωρισμό) του κατάλληλου κοστολογικού συστήματος ανάλογα με την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης,
  • η ανάλυση του Νεκρού Σημείου (σε ποιο σημείο η επιχείρηση καλύπτει τα συνολικά της έξοδα και αρχίζει να παρουσιάζει κέρδη, ημερησίως, εβδομαδιαίως κ.λπ.),
  • ο Βαθμός Λειτουργικής Μόχλευσης (πόσο επηρεάζονται τα έσοδα από μια μεταβολή των εξόδων) κ. ά.

Όλες αυτές οι αναλύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης διότι δίνουν την δυνατότητα άμεσης επέμβασης στο λειτουργικό κόστος προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να ληφθούν γρήγορα οι αναγκαίες αποφάσεις.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.