08:00 - 21:00

Δευτέρα έως Σάββατο

6937455986

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

Facebook

Instagram

 

Καλωσόρισμα

GKBusinessAnalysis.gr > Καλωσόρισμα

Αγαπητοί αναγνώστες σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου. Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό να προάγει την επιστήμη της οικονομίας (ως κοινωνική επιστήμη) προς όφελος των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων.

 

Στο μέτρο του εφικτού θα αναρτώνται σχόλια και παρατηρήσεις καθώς επίσης και νέα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους απλούς φορολογουμένους.

 

Γενική αλήθεια αποτελεί το γεγονός, ότι το επιχειρείν στην Ελλάδα δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάταξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γεγονός επίσης είναι ότι υπεύθυνο για αυτό το φαινόμενο είναι κατά ένα μέρος το κράτος, με την γραφειοκρατία του, τις πάσης φύσεως αγκυλώσεις και στρεβλώσεις του, την «εχθρική» κάποιες φορές προς τις επιχειρήσεις συμπεριφορά του, τα υψηλά επιτόκια, τις πελατειακές σχέσεις που αναπτύσσει ενίοτε εις βάρος του ανταγωνισμού, ενώ υπάρχουν και αρκετοί άλλοι λόγοι.

 

Στον αντίποδα, ευθύνες φέρουν και οι επιχειρήσεις αφού πολλές εξ αυτών, ιδρύονται και λειτουργούν χωρίς να έχουν κάνει τον κατάλληλο σχεδιασμό. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, μια υπό ίδρυση επιχείρηση θα πρέπει στην αρχή της διαδικασίας (στο στάδιο συλλήψεως της ιδέας) να διεξάγει έρευνα του περιβάλλοντος (της περιοχής) στο οποίο σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί. Εάν τα ευρήματα της έρευνας δείξουν ότι οι πιθανότητες να ξεκινήσει η επένδυση είναι υψηλές τότε προχωρά στα επόμενα βήματα τα οποία σχετίζονται με την στρατηγική που έχει σχεδιάσει και την ανάλυσή της (πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη κ.λπ).

 

Στις εν ενεργεία επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στις περισσότερες μικρομεσαίες, συναντάμε παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού (επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμούς, πρόβλεψη πωλήσεων κ. ά.). Αυτό δυστυχώς συνεπάγεται πορεία προς «άγνωστη κατεύθυνση» και κάποια στιγμή θα είναι η αιτία να βρεθεί η επιχείρηση σε αρνητική θέση (οικονομικός όρος).

 

Ανέκαθεν την ελληνική επιχείρηση την απασχολούσαν τα φορολογικά θέματα και λιγότερο θέματα όπως η στρατηγική – οργάνωση και διοίκηση, η διαφοροποίηση στο προϊόν ή την στρατηγική, η εξυπηρέτηση πελατών ή ένα επιχειρηματικό σχέδιο με ορίζοντα τουλάχιστον έξι μηνών. Ουδείς και σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπει, και πόσο μάλλον όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην χώρα μας, το φορολογικό πλαίσιο. Ωστόσο δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνον αυτό. Λειτουργίες όπως η στρατηγική και η οργάνωση με τις αναλύσεις τους (προϋπολογισμοί, προβλέψεις, χρηματοοικονομική ανάλυση κ.λπ.) έχουν θωρακίσει και αναπτύξει τις επιχειρήσεις που τις εφαρμόζουν.

 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να μεταφερθούμε νοερά στο έτος 2018 όπου όλοι βιώσαμε την καταστροφική πυρκαγιά με τις δεκάδες ανθρώπινες απώλειες στο Μάτι. Επίσημα πορίσματα και μελέτες ειδικών κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα, έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης και πρόβλεψης. Όλοι συνομολογούν ότι σαν κράτος δεν διαθέτουμε επαρκή αριθμών μέσων πυρόσβεσης ή άλλων μέσων. Εντούτοις εάν είχαμε δαπανήσει ένα ποσό για μια σωστή μελέτη διαχείρισης κρίσεων ίσως να μην είχαμε καμία ανθρώπινη απώλεια. Το ποσό αυτό σε σύγκριση με την δαπάνη αγοράς μηχανημάτων και υλικοτεχνικής υποδομής θα ήταν αμελητέο.

 

Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε και περιπτώσεις από τον κόσμο των επιχειρήσεων οι οποίες θωρακίστηκαν με επιτυχία απέναντι στις αντιξοότητες της περιόδου της κρίσης. Αυτές οι επιχειρήσεις διενήργησαν έρευνα εξωτερικού περιβάλλοντος και πρόβλεψαν τις επερχόμενες δυσκολίες, φρόντισαν να ρευστοποιήσουν στο ελάχιστο τα αποθέματα τους ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική ζημία και τον κίνδυνο, καταφέρνοντας έτσι να επιβιώσουν έως σήμερα. Κάποιες άλλες μείωσαν την παραγωγή τους ή διαφοροποιήθηκαν προκειμένου να επιβιώσουν.

 

Εύλογα, λοιπόν, παρατηρούμε ότι οι αρχές της Στρατηγικής και της Οργάνωσης δεν ξεχωρίζουν το κράτος από την επιχείρηση ή το νοικοκυριό. Εφαρμόζονται παντού (με επιμέρους διαφοροποιήσεις) και χρησιμοποιούν τα ανάλογα μαθηματικά.

 

Ωστόσο, όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία εάν δεν υπάρχει ανοικτό μυαλό και καλή διάθεση (ψυχολογία) προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, διότι τα μισά οικονομικά είναι ψυχολογία.

 

Εύχομαι ο «οδικός χάρτης» που χαράξατε ή που πρόκειται να χαράξετε να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε προσωπικό και επιχειρηματικό επίπεδο.