08:00 - 21:00

Δευτέρα έως Σάββατο

6937455986

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

Facebook

Instagram

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας
ISO 9001:2015

Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ποιότητα.

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο ορίζονται οι απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση για να διασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί από μια επιχείρηση διασφαλίζοντας έτσι και διαβεβαιώνοντας τους καταναλωτές ότι τα προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις των πελατών όσο και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να βρουν εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενου προϊόντος. Η εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2015 προσθέτει αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων που το εφαρμόζουν και αποτελεί προαπαιτούμενο για την συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.