08:00 - 21:00

Δευτέρα έως Σάββατο

6937455986

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

Facebook

Instagram

Προβλέψεις

Το πολύπλοκο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη όλους εκείνους τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.

Σημαντικό ρόλο στην διαδικασία λήψης της απόφασης έχουν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προέρχονται από τις προβλέψεις. Μια εκ των βασικότερων λειτουργιών των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι προβλέψεις, διαμορφώνουν το περιβάλλον εκείνο μέσα στο οποίο, η διοίκηση της κάθε επιχείρησης θα αναπτύξει τα σχέδια της και θα προγραμματίσει τις ενέργειές της.

 

Ο σχηματισμός των προβλέψεων στηρίζεται σε μια διαδικασία , η οποία αποσκοπεί στην συνεργασία του ειδικού με τον επιχειρηματία για την καταγραφή του οικονομικού θέματος το οποίο απασχολεί την επιχείρηση, αναλύοντας τα αριθμητικά του στοιχεία, και την αποκάλυψη του τρόπου συμπεριφοράς αυτών των δεδομένων.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.