08:00 - 21:00

Δευτέρα έως Σάββατο

6937455986

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

Facebook

Instagram

Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Όπως ο άνθρωπος έτσι και η επιχείρηση, προκειμένου να διαπιστώσει ποια είναι η κατάσταση της «υγείας» της, κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιήσει  ένα πλήθος αναλύσεων (μικρό ή μεγάλο), ανάλογα με την μορφή της, τον όγκο συναλλαγών της, το αντικείμενο της δραστηριότητας της και του λογιστικού της συστήματος.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

 

Ένας υπό δραστηριότητα οργανισμός αντιμετωπίζει τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του περιβάλλον «κινδύνους» οι οποίοι σε συνδυασμό με την τρέχουσα διαχειριστική δράση μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την λειτουργία της επιχείρησης.

 

Οι δραστηριότητες μιας οντότητας προσδιορίζονται από τις ανάγκες κάθε φορά που θα πρέπει αυτή να ικανοποιήσει κατά την πλήρωση του αντικειμενικού της σκοπού.

Για να επιτευχθούν λοιπόν βιωσιμότητα και σκοπός, η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει τους άξονες εκείνους που θα:

  • Διαγνώσουν έγκαιρα τα συμπτώματα και τα αίτια μιας τυχόν επιχειρηματικής αποτυχίας,
  • Ορίζουν την πολιτική με βάση την ανάλυση των χρηματορροών που θα πρέπει να εφαρμόσει η επιχείρηση για τον έλεγχο των διαφόρων φάσεων του παραγωγικού, εμπορικού και συναλλακτικού της κυκλώματος.
  • Αναλύουν την ρευστότητα, την αποδοτικότητα, την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων – εισπράξεων – υποχρεώσεων και πολλών άλλων δεικτών (σύστημα αριθμοδεικτών)

Οι προαναφερόμενες χρηματοοικονομικές αναλύσεις είναι ενδεικτικές ενός μεγάλου εύρους επιλογών που μπορεί να έχει μια επιχείρηση προκειμένου να θωρακίσει την ύπαρξή της και να φύγει προς τα εμπρός.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας.